Τι είναι μη μεταβατικό (προοδευτικό);

Όταν γίνεται αναφορά σε οθόνη υπολογιστή ή σε άλλη οθόνη, η μη καταχώριση είναι επίσης γνωστή ως προοδευτική σάρωση και είναι μια μέθοδος για την ανανέωση μιας εικόνας σε μια οθόνη υπολογιστή. Με μη παρεμβαλλόμενο, κάθε γραμμή στην οθόνη ανανεώνεται κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Αυτό παρέχει μια οθόνη υψηλότερης ποιότητας και λιγότερες πιθανότητες να παρατηρήσετε τρεμόπαιγμα ή κινήσεις γραμμής στην οθόνη.

Όταν αποφασίζετε μεταξύ μίας οριζόντιας και μιας μη παρεμβαλλόμενης οθόνης, συνιστάται συνήθως μια μη παρεμβαλλόμενη οθόνη.

Interlace, Raster, Video όρους