Τι είναι το RJ-45;

Σύντομη για τον καταχωρισμένο Jack-45, ένα RJ-45 είναι μια σύνδεση 8 ακίδων που χρησιμοποιείται για προσαρμογείς δικτύου Ethernet. Αυτός ο σύνδεσμος μοιάζει με τον συνδετήρα RJ-11 ή 6 ακίδων που χρησιμοποιείται με τηλέφωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι τελείως διαφορετικοί. Η εικόνα είναι από έναν σύνδεσμο RJ-45 που χωρίζεται από το καλώδιο.

Αυτός ο σύνδεσμος συνδέεται συνήθως με το τέλος του καλωδίου Cat 5, το οποίο συνδέεται μεταξύ μιας κάρτας δικτύου υπολογιστών και μιας συσκευής δικτύου, όπως ενός δρομολογητή δικτύου.

Ακρωνύμια υπολογιστών, Σύνδεση, Όροι δικτύου