Τι είναι το Multithreading;

Το Multithreading είναι μια ικανότητα ενός προγράμματος λογισμικού ή ενός λειτουργικού συστήματος να τρέχει ταυτόχρονα πολλά θέματα του ίδιου προγράμματος.

Multitask, όροι του λειτουργικού συστήματος