Διαγραφή αρχείων ίσων με 0 σε ένα αρχείο δέσμης

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα μιας απλής εντολής που θα μπορούσε να τεθεί σε ένα αρχείο δέσμης για να διαγραφεί το αρχείο "pics.txt" εάν υπήρχε και ήταν ίσο με 0. Σε αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα του αρχείου.

 για / F %% A στο ("pics.txt") να κάνετε Εάν %% ~ zA equ 0 del pics.txt 

Αν ψάχνετε για όλα τα αρχεία που είναι ίσα με 0, μπορείτε να το ολοκληρώσετε με βρόχο. Ο παρακάτω κώδικας είναι ένα παράδειγμα βρόχου.

 ΓΙΑ %% F IN (*. *) DO (ΕΑΝ %% ~ zF LSS 1 DEL %% F 

)

Το παραπάνω παράδειγμα θα περάσει από όλα τα αρχεία στον τρέχοντα κατάλογο και αν είναι μικρότερο από 1 σε μέγεθος αρχείου, διαγράψτε το αρχείο.