Τι είναι το RTC (ρολόι πραγματικού χρόνου);

Σύντομη για ρολόι σε πραγματικό χρόνο, το RTC είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα στη μητρική πλακέτα ενός υπολογιστή που τροφοδοτείται από την μπαταρία CMOS. Το RTC παρέχει μια ακριβή ημερομηνία και ώρα, πέρα ​​από το να επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να ρυθμίζει το χρόνο και την ταχύτητα όλων των λειτουργιών του.

Ρολόι, αρκτικόλεξα υπολογιστών, όρους Motherboard, σε πραγματικό χρόνο