Τι είναι το Go Word;

Μια λέξη go είναι μια λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία CompuServe για την αναζήτηση ενός συγκεκριμένου θέματος. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει Go: computer για να εντοπίσει φόρμες και πληροφορίες για υπολογιστές. Σήμερα, αν και η υπηρεσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη λέξη πάει ως κουμπί, η λειτουργία κατευθύνει το χρήστη στο πλέον γνωστό και χρησιμοποιούμενο εργαλείο αναζήτησης.

Όροι Διαδικτύου, Μετάβαση, Λέξη-κλειδί, Αναζήτηση