Τι είναι κωδικό όνομα;

Ένα κωδικό όνομα είναι ένα όνομα που δίνεται σε ένα προϊόν ενώ είναι σε εξέλιξη και δεν έχει επίσημα όνομα. Για παράδειγμα, το "Σικάγο" ήταν το κωδικό όνομα που δόθηκε στα Microsoft Windows 95 κατά την ανάπτυξή του.

Πρέπει να χρησιμοποιήσω το "κωδικό όνομα", "με κωδικό όνομα" ή "με κωδικό όνομα" στη γραφή μου;

Όταν η λέξη χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε "κωδική ονομασία" ή "με κωδικό όνομα" στη γραφή σας. Όταν χρησιμοποιείται ως ρήμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το "κωδικό όνομα" με ένα παύλα στη γραφή σας.

Κωδικό όνομα της Microsoft

Ακολουθεί μια λίστα κωδικών και των σχετικών προϊόντων.

Επιχειρηματικοί όροι, Κώδικας