Τι είναι η άμεση πρόσβαση;

Η ικανότητα του υπολογιστή να μεταβεί απευθείας σε ένα απαιτούμενο αρχείο ή κομμάτι δεδομένων αντί να κοσκινίζει μέσω μιας γραμμικής γραμμής. Για παράδειγμα, ένας σκληρός δίσκος έχει άμεση πρόσβαση όπου μια μονάδα ταινίας έχει γραμμική πρόσβαση.

Όροι υλικού, Γραμμικό