Τι είναι ο Brooks;

Το Brooks είναι μια πειραματική, πολυ-παραδειγματική γλώσσα προγραμματισμού που προτάθηκε από την Petra Hofstedt το 2003. Είναι μια γλώσσα «λειτουργικής λογικής» που «φέρνει μαζί τους ντετερμινιστικούς υπολογισμούς από τον λειτουργικό κόσμο και τις μη καθοριστικές διεργασίες αναζήτησης από τον λογικό κόσμο». Το όνομά του είναι ένα αφιέρωμα στον logger Haskell Brooks Curry.

Haskell, Logic, Paradigm, Προγραμματισμός