Δυνατό pop ή ρωγμή κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή

Παρόμοια με τα τροφοδοτούμενα στερεοφωνικά ηχεία, είναι φυσιολογικό να ακούτε ένα ποπ ή ρωγμή από τα ηχεία του υπολογιστή όταν δέχονται ή χάνουν ενέργεια ή όταν η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στα ηχεία είναι απενεργοποιημένη.

Εάν ο θόρυβος συνεχίζεται μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή και των ηχείων, δεν είναι φυσιολογικό. Συνιστούμε πρώτα να μετακινήσετε τα ηχεία σε μια εναλλακτική θέση για να βεβαιωθείτε ότι ο θόρυβος δεν προκαλείται από κάτι γύρω από τα ηχεία. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, τα ηχεία αποτυγχάνουν ή κάποιο στοιχείο στα ηχεία έχει ήδη αποτύχει.