Σφάλμα SU358 κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του προγράμματος

Αυτό το σφάλμα προκαλείται από προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να κλείσετε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά το αρχείο setup.exe.