Δημιουργία τριών εικόνων: πρώτα αριστερά, δεύτερη κεντραρισμένη, τρίτη δεξιά

Η δημιουργία τριών εικόνων σε μια γραμμή απαιτεί ένα τραπέζι με τρία κελιά, επιτρέποντας τις εικόνες να είναι κεντρικά ομοιόμορφα.

Παραδείγματα

Ο παραπάνω κώδικας θα οδηγούσε στις εικόνες που βλέπετε παρακάτω.