Θα ενισχυθεί το καλωδιακό σήμα από τον ISP μου να βελτιώσει την ταχύτητα του Internet;

Όχι. Μια ώθηση καλωδιακού σήματος από τον ISP σας ή από ένα ενισχυτή σήματος που αγοράστηκε σε ένα τοπικό κατάστημα λιανικής, βελτιώνει μόνο τη σαφήνεια του σήματος. Εάν έχετε ένα εξαιρετικά άσχημο σήμα ή το σήμα σας τρέχει μέσω πολλαπλών διαχωριστών, μπορεί να χάσετε πακέτα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να παρατηρήσετε καλύτερη σύνδεση με μια ενίσχυση σήματος.