Πού είναι η Διαχείριση Συσκευών στα Windows NT 4;

Τα Windows NT 4 δεν διαθέτουν διαχειριστή συσκευών. Για να εγκαταστήσετε συσκευές στα Windows NT, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον Πίνακα Ελέγχου.