Τι είναι το NMS (Network Management System);

Σύντομη για το σύστημα διαχείρισης δικτύου, το NMS είναι ένας υπολογιστής που έχει ρυθμιστεί για την παρακολούθηση ή τη διαχείριση ενός δικτύου υπολογιστών και των συσκευών που περιέχονται σε αυτό το δίκτυο.

Ακρωνύμια υπολογιστών, όρους δικτύου, SNMP