Τι είναι μια ορατή σελίδα;

Μια ορατή σελίδα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια εικόνα ή μια σελίδα με κείμενο που είναι ορατό στη συσκευή προβολής. Το υπόλοιπο της σελίδας που δεν είναι ορατό συνήθως προσπελάζεται με κύλιση. Για παράδειγμα, σε αυτήν τη σελίδα με τις περισσότερες εμφανίσεις αυτή η παράγραφος είναι μέρος της ορατής σελίδας, το υποσέλιδο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας δεν είναι ορατό.

Εικόνα, σελίδα, όροι λογισμικού