Ασπρόμαυρη εικόνα με φορητό υπολογιστή συνδεδεμένο στην τηλεόραση

Αυτό το ζήτημα μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυνατότητες, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε καθένα από τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα.

  1. Πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης - Αυτό το ζήτημα μπορεί να οφείλεται σε ζήτημα σχετικό με τον οδηγό. βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής σας διαθέτει τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης από τον κατασκευαστή του υπολογιστή Σημείωση: εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, σας συνιστούμε να λάβετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας και όχι από τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών, εκτός εάν έχετε ορίσει διαφορετικά.
  2. Προβλήματα σύνδεσης - Εάν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα, όπως ένα SCART, για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι είναι σε θέση να υποστηρίξει τη λειτουργία βίντεο. Οι υποδοχές SCART υποστηρίζουν μόνο σύνθετο βίντεο και συνεπώς, εάν χρησιμοποιείτε S-Video, θα έχετε μόνο μια ασπρόμαυρη εικόνα. Εάν χρησιμοποιείτε υποδοχή S-Video, δοκιμάστε ένα S-Video σε SCART pro (pro-SCART-6).
  3. Λειτουργίες τηλεόρασης - Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την ίδια τηλεοπτική λειτουργία με την τηλεόρασή σας (π.χ. PAL ή NTSC).
  4. Hardware - Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το φορητό υπολογιστή απευθείας με την τηλεόραση και όχι μέσω άλλων συσκευών.
  5. Άλλο - Εάν τα ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω δεν σχετίζονται με την κατάστασή σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του φορητού υπολογιστή ή τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών για περαιτέρω βοήθεια.