Πού μπορώ να λάβω τις ρυθμίσεις για τον σκληρό δίσκο μου;

Για πολλούς από τους παλαιότερους σκληρούς δίσκους του υπολογιστή, δείτε τη σελίδα προδιαγραφών του σκληρού δίσκου του υπολογιστή για μια λίστα παλαιότερων ρυθμίσεων CMOS και jumper.

Συμβουλή: Οι περισσότεροι νεότεροι σκληροί δίσκοι θα ανιχνευθούν αυτόματα από τον υπολογιστή, ενώ ο άλτης και άλλες ρυθμίσεις βρίσκονται συχνά στο πάνω μέρος της μονάδας δίσκου.