Ποιες εκδόσεις των Windows υποστηρίζουν USB 2.0;

Τα Microsoft Windows ME, Windows 2000, Windows XP και όλες οι μελλοντικές εκδόσεις των Windows υποστηρίζουν το USB 2.0. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν Microsoft Windows 2000 μπορούν να βρουν υποστήριξη USB 2.0 στο Service Pack 4 και μέσω της τοποθεσίας ενημέρωσης των Windows. Οι χρήστες Microsoft Windows ME και Windows XP μπορούν να αποκτήσουν προγράμματα οδήγησης USB 2.0 και υποστήριξη, καθώς επισκέπτονται επίσης τον ιστότοπο ενημέρωσης των Windows.

Σημείωση: Αν δεν εντοπιστεί υποστήριξη USB 2.0 στον υπολογιστή, η επιλογή λήψης για τα προγράμματα οδήγησης δεν θα είναι διαθέσιμη.

  • Τρόπος ενημέρωσης ενός υπολογιστή Microsoft Windows.