Τι είναι το Normalize;

Μια λειτουργία που ρυθμίζει το επίπεδο ήχου του ήχου που κάνει την ένταση να μην υπερβαίνει μια καθορισμένη τιμή. Τα προγράμματα επεξεργασίας λογισμικού που επιτρέπουν την ομαλοποίηση είτε καθορίζουν το μέγιστο επίπεδο ήχου σε ένα επίπεδο που δημιουργείται από το πρόγραμμα είτε σας επιτρέπουν να καθορίσετε ένα μέγιστο επίπεδο κορυφής.

Ήχος, Ήχος, Ήχοι