Τι είναι ο Λευκός Θόρυβος;

Ο λευκός θόρυβος είναι τυχαίος θόρυβος που παράγεται από το συνδυασμό διαφορετικών ήχων διαφορετικών συχνοτήτων που αναμιγνύονται μεταξύ τους.

Θόρυβος, Ήχοι