Τι είναι το V.34;

Το V.34 είναι ένα πρότυπο σειράς CCITT V για την πλήρη αμφίδρομη μετάδοση δεδομένων σε ταχύτητες μέχρι 28.800 bps σε υπολογιστή Modem.

Όροι μόντεμ