Τι είναι το TXD (δεδομένα μετάδοσης);

Σύντομη για τα δεδομένα μετάδοσης, TXD είναι η γραμμή για τη μετάδοση δεδομένων.

Συντομογραφίες υπολογιστών, όροι μόντεμ, RXD