Τι είναι το SPIM (Spam Over Instant Message);

Εναλλακτικά αναφέρεται ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία, το SPIM ( spam over instant message ) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ανεπιθύμητων μηνυμάτων στα προγράμματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

Σημείωση: Ένα άτομο που στέλνει το spim αναφέρεται ως "spimmer".

Συντομογραφίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, όροι Διαδικτύου, Spam, Spit