Τι είναι το AVR;

Το AVR μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Βραχυκύκλωμα για αυτόματο ρυθμιστή τάσης, το AVR είναι μια συσκευή υλικού που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση τάσης σε ηλεκτρονικές συσκευές.

2. Σύντομη για την αυτόματη αναγνώριση φωνής, το AVR είναι η ικανότητα ενός υπολογιστή ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν την ανθρώπινη φωνή.

3. Σύντομη για την αυτόματη φωνητική απόκριση, το AVR είναι μια εντολή που δημιουργείται από τον υπολογιστή ή είναι προεγγραμμένη.

Βιομετρικά στοιχεία, συντομογραφίες υπολογιστών, όροι ισχύος, ήχοι, UPS, αναγνώριση φωνής