Τι είναι η κωδικοποίηση RLL (περιορισμένη κωδικοποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης);

Μικρή για περιορισμένη κωδικοποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, η κωδικοποίηση RLL είναι μια μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών στον υπολογιστή, ενός σκληρού δίσκου, δισκέτας, CD, DVD και Blu-ray που πρωτοεμφανίστηκε από την IBM. Αυτή η μέθοδος αποθήκευσης εκτελείται από υλικό στον ελεγκτή δίσκου και είναι λιγότερο διαδεδομένη από το σχήμα κωδικοποίησης MFM (τροποποιημένη διαμόρφωση συχνότητας).

ARLL ή Advanced Run-length Limited, είναι μια πιο προηγμένη έκδοση του RLL.

Συντομογραφίες υπολογιστών, όροι σκληρού δίσκου, RLE