Τι είναι ιδιοκτήτη;

Το ιδιόκτητο είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα προϊόν που είναι συμβατό μόνο με ένα συγκεκριμένο υλικό, λογισμικό, υπολογιστή ή κατασκευαστή.

Επιχειρηματικοί όροι, ανοικτή πηγή, ιδιόκτητο λογισμικό, ομοιομορφία