Τι είναι η μόνιμη μνήμη;

Η μόνιμη μνήμη είναι μια μνήμη στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση ακόμα και μετά τη λήξη της διαδικασίας που την δημιούργησε. Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιεί απευθείας τις λειτουργίες πρόσβασης μνήμης του επεξεργαστή ή ειδικά API που διευκολύνουν την πρόσβαση σε μνήμη χαμηλού επιπέδου. Συχνά, μια μόνιμη μνήμη θα δομήσει δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αρχείων για να συσχετίσει τα αναγνωριστικά με τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε μνήμη RAM ή εικονική μνήμη.

Πληροφορική, μνήμη, όροι προγραμματισμού