Τι είναι ένα παράθυρο;

Μια ενότητα ενός παραθύρου που παρέχει στο χρήστη πρόσθετες πληροφορίες ή γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Το παράθυρο προεπισκόπησης είναι ένα καλό παράδειγμα ενός παραθύρου .

Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι πίνακες που εμφανίζονται στον Explorer, όπως φαίνεται παρακάτω. Το αριστερό παράθυρο εμφανίζει τους φακέλους και τις μονάδες δίσκου και στο δεξιό παράθυρο εμφανίζονται τα περιεχόμενα του επιλεγμένου φακέλου ή της μονάδας δίσκου.

Explorer στα Windows 2000

Όροι λογισμικού, Παράθυρο εργασιών, Παράθυρο