Τι είναι το NTFS (σύστημα αρχείων NTFS);

Το NTFS είναι ένα οργανωτικό σύστημα αρχείων που αποθηκεύει και αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στα Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 και Windows 10. Το NTFS προσφέρει καλύτερες μεθόδους προστασίας δεδομένων και ανάκτησης αρχείων από ό, τι το προηγούμενο αρχείο FAT εκδόσεις του συστήματος αρχείων.

Σημείωση: Το Microsoft Manual of Style 4η έκδοση δηλώνει ότι η περιττή φράση "σύστημα αρχείων NTFS" είναι σωστή και δεν πρέπει να ορίσετε το NTFS ως σύστημα αρχείων νέων συστημάτων ή σύστημα αρχείων NT .

Συντομογραφίες υπολογιστών, Delpart, όροι σκληρού δίσκου, HPFS, MFT