Τι είναι το παράθυρο περιήγησης;

Παρουσιάστηκε στο Microsoft Windows Vista, το παράθυρο περιήγησης πήρε τη θέση της γραμμής μερών. Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου "Εξερεύνηση αρχείων", στο παράθυρο " Άνοιγμα αρχείου" ή " Αποθήκευση αρχείου" . Το παράθυρο περιήγησης εμφανίζει όλες τις μονάδες δίσκου, το ιστορικό, την επιφάνεια εργασίας και τις λήψεις που ήταν στη γραμμή μενού. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του παραθύρου πλοήγησης των Windows.

Άλλα προγράμματα, όπως το Microsoft Word, διαθέτουν ένα παράθυρο πλοήγησης που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν λέξεις ή άλλο περιεχόμενο σε ένα έγγραφο. Παρακάτω υπάρχει μια εικόνα του παραθύρου πλοήγησης στο Microsoft Word 2016.

Εύρεση και εμφάνιση του παραθύρου πλοήγησης

Εάν το παράθυρο περιήγησης δεν είναι ορατό στο παράθυρο "Εξερεύνηση αρχείων", παράθυρο "Άνοιγμα αρχείου" ή "Αποθήκευση αρχείου", ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Στην κορυφή του παραθύρου Explorer, Άνοιγμα αρχείου ή Αποθήκευση αρχείου, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή .
  2. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο περιήγησης ( Navigation Pane ).
  3. Επιλέξτε την επιλογή Παράθυρο περιήγησης στο αναπτυσσόμενο μενού. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι επιλογής δίπλα στην επιλογή στη λίστα.
  4. Το παράθυρο περιήγησης θα είναι τώρα ορατό.

Για να ανοίξετε το παράθυρο περιήγησης στο Microsoft Word, μπορείτε να κάνετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

  • Στην καρτέλα Αρχική σελίδα, στην ενότητα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση .
  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων συντόμευσης Ctrl + F στο πληκτρολόγιο.

Γραμμή τοποθεσιών, όροι λογισμικού