Τι είναι η NAND Flash Memory;

Η μνήμη flash NAND είναι ένας συγκεκριμένος τύπος μνήμης flash που χρησιμοποιεί συνδέσεις κυψέλης μνήμης οργανωμένες σε σειρά, που μοιάζουν με πύλη λογικής NAND. Αυτή η ρύθμιση είναι σε αντίθεση με τη μνήμη flash NOR, η οποία συνδέει τα στοιχεία μνήμης παράλληλα. Το αποτέλεσμα είναι ένα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιεί τη φυσική περιοχή του τσιπ πιο αποτελεσματικά, επιτρέποντας μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης σε έναν παράγοντα μορφής παρόμοιας μορφής.

Όροι μνήμης