Τι είναι ένας σύνδεσμος;

Ένας σύνδεσμος μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Όταν γίνεται αναφορά στις επικοινωνίες, ένας σύνδεσμος είναι μια σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών.

2. Στη διαχείριση δεδομένων ή σε ένα σύστημα αρχείων, ένας σύνδεσμος αναφέρεται στην δυνατότητα ανταλλαγής ή προβολής κοινών πληροφοριών.

3. Στο Διαδίκτυο, ένας σύνδεσμος αναφέρεται πιο κατάλληλα ως υπερσύνδεσμος και είναι αυτό που συνδέει ιστοσελίδες με άλλες ιστοσελίδες.

4. Εντολή Linux, ανατρέξτε στη σελίδα εντολών σύνδεσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εντολή.

5. Στα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων, η σύνδεση σημαίνει ένα φύλλο εργασίας με την ικανότητα να λαμβάνει τα δεδομένα του σε συγκεκριμένα κελιά σε ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας. Ουσιαστικά, τα δεδομένα ανταλλαγής μεταξύ των φύλλων εργασίας.

6. Στην HTML, η ετικέτα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων και ιστοσελίδων σε έναν ιστότοπο.

7. Στην HTML, η ετικέτα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συνδέσμου μεταξύ μιας ιστοσελίδας και ενός εξωτερικού πόρου.

Πίσω σύνδεσμος, Βαθύς σύνδεσμος, Σκληρός σύνδεσμος, Hotlinking, Hotspot, Όροι Διαδικτύου, Σύνδεσμος γεωργίας, Linkjacking, Permalink, Pingback, Αμοιβαία σύνδεση, Συμβολική σύνδεση, Ζεστός σύνδεσμος