Τι είναι το InfoSec;

Το InfoSec, επίσης γνωστό ως ασφάλεια πληροφοριών, είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πρακτική της προστασίας πληροφοριών από ανεπιθύμητη πρόσβαση ή χειραγώγηση. Εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις στρατιωτικές, κυβερνητικές και εταιρικές οργανώσεις στις οποίες η απώλεια ελέγχου των ευαίσθητων πληροφοριών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό οικονομικό ή στρατηγικό κίνδυνο.

Η ασφάλεια των πληροφοριών πρέπει να προστατεύει τις πληροφορίες από εξωτερικές απειλές, καθώς και εσωτερικές εκφυλιστικές δυνάμεις, όπως η αποτυχία μιας συσκευής αποθήκευσης ή ενός δικτύου. Επομένως, οι καλές πρακτικές του InfoSec αποτελούν εγγενές τμήμα της Πληροφορικής.

Ικανότητες ασφαλούς πληροφόρησης

  • Εμπιστευτικότητα - Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.
  • Ακεραιότητα - Οι πληροφορίες είναι πλήρεις και ακριβείς.
  • Διαθεσιμότητα - Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες όποτε απαιτείται εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Προκειμένου να διατηρηθούν αυτές οι ιδιότητες, είναι επιτακτική ανάγκη οι ακόλουθες ενέργειες να λαμβάνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

  • Ανάγνωση - Εύρεση των πληροφοριών ή δημιουργία αντιγράφων.
  • Γράφοντας - Προσθέτοντας τις πληροφορίες ή τροποποιώντας τις.
  • Γνωστοποίηση - Δημιουργία της πληροφόρησης του κοινού.
  • Διαταραχή - Αλλαγή της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.
  • Καταστροφή - Κατάργηση των πληροφοριών.

Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, Εμπιστευτικότητα, Όροι ασφάλειας