Τι είναι τα πλήρη δικαιώματα;

Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν λογαριασμό που έχει όλα τα δικαιώματα στον υπολογιστή, στον υπολογιστή του υπολογιστή ή στην υπηρεσία. Ένα καλό παράδειγμα ενός λογαριασμού που θα έχει πάντα πλήρη δικαιώματα είναι ο λογαριασμός διαχειριστή. Άλλοι λογαριασμοί με πλήρη δικαιώματα περιλαμβάνουν λογαριασμούς συστήματος ή root και λογαριασμούς με δικαιώματα διαχειριστή.

Διαχειριστής, Ρίζας, Όροι ασφαλείας