Τι είναι μια μονάδα διπλού δίσκου;

Μερικές φορές αναφέρεται ως μονάδα διπλής δισκέτας, μια μονάδα διπλού δίσκου είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο που περιέχει δύο δισκέτες και είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή. Αυτό το συνημμένο χρησιμοποιείται συνήθως σε παλαιότερους υπολογιστές. Σήμερα, αυτές οι συσκευές δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή είναι διαθέσιμες για νέους υπολογιστές.

Προϋποθέσεις οδήγησης δισκέτας