Τι είναι το CDSL (Consumer DSL);

Σύντομη για καταναλωτή DSL, το CDSL είναι μια εμπορική ονομασία της DSL με τυπική ταχύτητα μεταφοράς μέχρι 1 Mbps.

Συντομογραφίες υπολογιστών, DSL, όροι υλικού