Τι είναι ένα Τιμολόγιο;

Γενικά, ένα τιμολόγιο είναι ένας αναλυτικός λογαριασμός που περιέχει κατάλογο οποιωνδήποτε πωληθέντων αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε νέο υπολογιστή, το τιμολόγιό σας μπορεί να εμφανίσει μια λίστα με όλα τα μέρη που περιέχονται στον υπολογιστή ή τα εξαρτήματα και τα περιφερειακά που περιλαμβάνονται στον υπολογιστή.

Σημείωση: Η Computer Hope είναι μια δωρεάν υπηρεσία και δεν χρεώνει για καμία από τις υπηρεσίες της και ως εκ τούτου δεν αποστέλλει τιμολόγια.

Εταιρείες υπολογιστών, Computer Hope, Peripheral