Προτροπή εισαγωγής του CMOS κατά την εκκίνηση του υπολογιστή

Αν έχετε προσθέσει πρόσφατα υλικό στον υπολογιστή, εισάγετε τη ρύθμιση CMOS και εισάγετε τις νέες διαμορφώσεις ή βεβαιωθείτε ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μόλις επαληθευτεί η αποθήκευση και η έξοδος από τη ρύθμιση.

Οι τιμές CMOS δεν έχουν εισαχθεί σωστά

Εάν οι τιμές στη διαμόρφωση CMOS σας έχουν εισαχθεί ακατάλληλα, ο υπολογιστής θα σας ζητήσει να εισάγετε CMOS για να διορθώσετε το πρόβλημα.

Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CMOS εάν κάποιο από τα κατασκευαστικά στοιχεία του υπολογιστή σας δεν λειτουργεί σωστά. Ο υπολογιστής σας δίνει αυτήν την ερώτηση επειδή έχει ρυθμιστεί να αναζητά τη συσκευή, αλλά η συσκευή δεν μπορεί να βρεθεί, οι τιμές έχουν αλλάξει ή επικοινωνεί εσφαλμένα με το CMOS.

Η μπαταρία CMOS είναι νεκρή

Αν διαπιστώνετε ότι οι τιμές σας CMOS χάνονται κάθε φορά που κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, η μπαταρία CMOS μπορεί να είναι νεκρή. Αν παρατηρήσετε ότι η ώρα και η ημερομηνία επαναφέρονται στην ημερομηνία που έγινε το BIOS (π.χ. στις αρχές της δεκαετίας του 1990) τότε η μπαταρία είναι νεκρή.

  • Πώς να αντικαταστήσετε τη μπαταρία CMOS.