Η οθόνη μου μετατοπίζεται όταν αλλάζει η ανάλυση

Η οθόνη σας ενδέχεται να μην διαθέτει χαρακτηριστικά αυτόματης μεγέθυνσης ή μπορεί να μην είναι σε θέση να συγχρονίσει σωστά με την έξοδο του προσαρμογέα οθόνης. Εάν η οθόνη σας δεν προσαρμόζεται αυτόματα στη νέα ανάλυση, συνιστάται να ρυθμίσετε τις κάθετες και οριζόντιες ρυθμίσεις στην ίδια την οθόνη. Αυτοί οι έλεγχοι βρίσκονται συνήθως στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος της στεφάνης της οθόνης.