Πόσα φύλλα, γραμμές και στήλες μπορεί να έχει ένα υπολογιστικό φύλλο;

Ο αριθμός των κελιών, των στηλών, των γραμμών και των φύλλων που υποστηρίζονται από ένα υπολογιστικό φύλλο εξαρτάται από το λογισμικό που χρησιμοποιείται και από τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο υπολογιστικό φύλλο. Παρακάτω είναι μια λίστα με τον μέγιστο αριθμό γραμμών, στηλών, κελιών και μεμονωμένων φύλλων που υποστηρίζονται από διάφορα λογισμικά υπολογιστικών φύλλων.

Σημείωση: Οι παρακάτω τιμές είναι τα θεωρητικά όρια. Καθώς τα δεδομένα εισάγονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο, άλλοι παράγοντες, όπως η ποσότητα μνήμης που έχει ο υπολογιστής, παίζει επίσης ένα ρόλο στα όρια του πόσες σειρές, στήλες και κελιά υποστηρίζονται.

ΕκδοχήΓραμμέςΣτήλεςΚύτταραΦύλλα
Excel 20161, 048, 57616, 384 (XFD)17, 179, 869, 184*
Excel 20131, 048, 57616, 384 (XFD)17, 179, 869, 184*
Excel 20071, 048, 57616, 384 (XFD)17, 179, 869, 184*
Excel 2003 και νωρίτερα65, 53625616, 777, 216*
Φύλλα Google256400.000200
Open Office Calc 31, 048, 57616, 38417, 179, 869, 184256
Open Office Calc 265, 53625616, 777, 216256
Gnumeric65, 53625616, 777, 216*
KSpread32, 76732, 7671.073.676.289*
Lotus 1-2-365, 53625616, 777, 216256
LibreOffice Calc1, 048, 5761, 0241, 073, 741, 82410.000

* Ανάλογα με τη μνήμη

Πώς να φτάσετε στην τελευταία σειρά ενός φύλλου εργασίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε το κάτω βέλος.

Πώς να φτάσετε στην τελευταία στήλη ενός φύλλου εργασίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους.

Πόσα φύλλα υπάρχουν σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel;

Από προεπιλογή, υπάρχουν τρία φύλλα σε ένα νέο βιβλίο εργασίας, αν και οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν όσα επιτρέπουν η μνήμη του υπολογιστή τους.

Πόσοι χαρακτήρες μπορούν να χωρέσουν σε ένα μόνο κελί;

Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει ένα κελί είναι 32.767.

Πώς επισημαίνονται οι σειρές και οι στήλες;

Σε όλα τα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft Excel, οι σειρές επισημαίνονται με αριθμούς (π.χ. 1 έως 1.048.576). Όλες οι στήλες είναι επισημασμένες με γράμματα Α έως Ζ, τότε ΑΑ μέσω ZZ κλπ. Για παράδειγμα, μετά το γράμμα Z, η επόμενη στήλη είναι AA, AB, AC, ..., AZ και στη συνέχεια αυξάνεται σε BA, BB, BC, και τα λοιπα.

Για να προσδιορίσετε ένα κελί, δώστε τόσο τη στήλη όσο και τη σειρά. Για παράδειγμα, το πρώτο κελί βρίσκεται πάντα στη στήλη Α, στη σειρά 1, έτσι ώστε το κελί να φέρει την ένδειξη Α1.