Πώς οι εντολές MS-DOS ερμηνεύουν;

Κάθε φορά που μια εντολή εισάγεται στο MS-DOS ο υπολογιστής θα περάσει από τα παρακάτω βήματα.

  1. Ο υπολογιστής εξετάζει το command.com για τυχόν αγώνες εσωτερικής εντολής. Αν δεν εντοπιστεί η εντολή που έχει εισαχθεί, θα συνεχίσει στο επόμενο βήμα.
  2. Ο υπολογιστής αναζητά εκτελέσιμα αρχεία στον τρέχοντα κατάλογο που ταιριάζουν με τις εντολές του χρήστη που έχουν εισαχθεί. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία που να ταιριάζουν με την εντολή του χρήστη, συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
  3. Ο υπολογιστής εξετάζει κάθε έναν από τους καταλόγους στην διαδρομή περιβάλλοντος που ταιριάζει με την εντολή του χρήστη που έχει εισαχθεί.

Παρακάτω είναι μερικά διαφορετικά σενάρια για το πώς το MS-DOS μπορεί να ερμηνεύσει μια εντολή που εισάγει ένας χρήστης.

Ο χρήστης εισάγει την εντολή "dir"

Ο υπολογιστής εξετάζει το command.com και παρατηρεί ότι το dir είναι μια έγκυρη εσωτερική εντολή και εκτελεί τις οδηγίες για αυτήν την εντολή.

Ο χρήστης εισάγει την εντολή "format"

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει αυτήν την εντολή στο command.com ή στον τοπικό κατάλογο, αλλά βρίσκει το στη διαδρομή και εκτελεί την εντολή ως εξωτερική εντολή.

Ο χρήστης εισάγει το όνομα ενός παιχνιδιού που επιθυμεί να εκτελέσει

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει την εντολή στο command.com, αλλά παρατηρεί ότι το εκτελέσιμο αρχείο βρίσκεται στον τρέχοντα κατάλογο και τρέχει εκείνο το αρχείο.

Ο χρήστης εισάγει ένα όνομα ενός μη εκτελέσιμου αρχείου ή ενός εκτελέσιμου αρχείου που δεν υπάρχει σε καμία από τις διαδρομές

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει την εντολή ή εκτελέσιμο αρχείο στο command.com, στον τρέχοντα κατάλογο ή σε οποιαδήποτε από τις διαδρομές και δημιουργεί το σφάλμα "Κακή εντολή ή όνομα αρχείου".