Πώς βρίσκω κείμενο μέσα σε αρχεία στο Linux;

Συμβουλή: Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν την εύρεση κειμένου σε ένα ή περισσότερα αρχεία στο Linux και όχι στον τρόπο εύρεσης αρχείων στο Linux.

Μια από τις ευκολότερες μεθόδους εντοπισμού κειμένου που περιέχεται σε ένα αρχείο σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Linux είναι η χρήση της εντολής grep. Παρακάτω είναι ένα βασικό παράδειγμα μιας εντολής που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό οποιουδήποτε αρχείου htm που περιέχει τη λέξη "help".

grep "help" * .htm