Σφάλμα δισκέτας (40) ή (80)

Εάν η μονάδα δισκέτας φαίνεται να έχει ρυθμιστεί σωστά και το φως δεν είναι πάντα ενεργοποιημένο, το καλώδιο της μονάδας δισκέτας μπορεί να είναι κακό. Συνιστούμε να αποκτήσετε ένα νέο καλώδιο από ένα κατάστημα υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και να αγοράσετε ένα νέο καλώδιο.

Αν το πρόβλημα παραμένει, δυστυχώς είναι πιθανό ότι είτε η δισκέτα είναι κακή είτε η πλακέτα I / O ή η Motherboard είναι κακή. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, να έχετε τον υπολογιστή σας συντηρημένο ή να αντικαταστήσετε τη δισκέτα και στη συνέχεια τη μητρική πλακέτα εάν το πρόβλημα επιμένει.