Ο ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται στο τροφοδοτικό

Συνιστούμε να αντικαταστήσετε αμέσως το τροφοδοτικό. Ο ανεμιστήρας σας βοηθά να επιτρέψετε σε μια τρέχουσα ροή αέρα να έρθει στον υπολογιστή σας για να κρυώσει τα εξαρτήματα του υπολογιστή. Εάν δεν αντικατασταθεί, μπορεί να προκληθεί πρόσθετη ζημιά στον υπολογιστή σας. Δεν συνιστάται να ανοίγετε την παροχή ρεύματος και να αντικαθιστάτε τον ανεμιστήρα στην τροφοδοσία ρεύματος.