Απενεργοποίηση της οθόνης υποδοχής των Windows XP

Ακολουθούν τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να απενεργοποιήσετε την οθόνη Welcome των Microsoft Windows XP που εμφανίζεται κάθε φορά που ξεκινάει ο υπολογιστής.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, Ρυθμίσεις και Πίνακας Ελέγχου.
  2. Άνοιγμα λογαριασμών χρηστών.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή του τρόπου σύνδεσης ή απενεργοποίησης των χρηστών .
  4. Καταργήστε την επιλογή της οθόνης "Χρήση της υποδοχής" .
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή επιλογών .