Διαγραφή ομάδας / εικονιδίου στο πρόγραμμα διαχείρισης

Επισημάνετε το εικονίδιο ή την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε μόνιμα και πατήστε το πλήκτρο del ή διαγραφής στο πληκτρολόγιο.