Ο οδηγός συμπίεσης δεν μπορεί να ρυθμιστεί σωστά.

Χρησιμοποιώντας μια bootable δισκέτα των Windows, εκκινήστε τον υπολογιστή και στη γραμμή A: \> πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή.

sys c:

Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να επιστρέψει το μήνυμα "System Transferred." Επανεκκινήστε τον υπολογιστή χωρίς τη δισκέτα και το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί.