Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε ένα έγγραφο αφού έχει σαρωθεί;

Από προεπιλογή, οι σαρωτές σαρώνουν ένα έγγραφο ή μια σελίδα ως εικόνα. Αν και αυτή η εικόνα μπορεί να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί μέσω ενός επεξεργαστή εικόνων, εάν το έγγραφο περιέχει κείμενο, αυτό το κείμενο δεν μπορεί να αλλάξει ή να εισαχθεί σε άλλο έγγραφο. Εάν θέλετε να σαρώσετε ένα έγγραφο κειμένου και να προσαρμόσετε ή να τροποποιήσετε το κείμενό του, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα λογισμικού με δυνατότητες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν μια σύντομη λίστα με ορισμένα προγράμματα με αυτές τις δυνατότητες.

OCR online υπηρεσίες

OCR προγράμματα λογισμικού

Αναζητήστε άλλες λύσεις λογισμικού OCR

Χρησιμοποιώντας ένα από αυτά τα προγράμματα μπορείτε να σαρώσετε ένα έγγραφο, να μετατρέψετε το έγγραφο με OCR και να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο αρχείο κειμένου. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αναζητήσετε το αρχείο κειμένου με τον αγαπημένο σας επεξεργαστή κειμένου.