Μπορεί ένας επεξεργαστής AMD και Intel να λειτουργήσει μαζί;

Όχι. Οι επεξεργαστές AMD και Intel χρησιμοποιούν διαφορετική αρχιτεκτονική και τεχνολογία.

Ουσιαστικά, εάν διαθέτετε μητρική πλακέτα Intel, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν επεξεργαστή Intel και μια μητρική πλακέτα AMD πρέπει να διαθέτει επεξεργαστή AMD.